OGŁOSZENIE – URUCHOMIENIE WYBRANYCH ZAJĘĆ W FILIACH RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY

Spotkajmy się po długiej przerwie!!!

Z dniem 3 czerwca 2020 roku w Rzeszowskim Domu Kultury filia Budziwój uruchomione zostaną wymienione poniżej zajęcia. Pozostałe formy działalności wznawiać będziemy w miarę możliwości.


Uruchamiane zajęcia

Zajęcia przeniesione do filii Country
– akrobatyka (grupy I i II)
– nauka gry na pianinie
– zajęcia wokalne

 

Dokumentacja określająca zasady udziału w zajęciach:

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W RZESZOWSKIM DOMU KULTURY OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WNIOSEK RODZICÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WNIOSEK PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – INFORMACJA DLA RODZICÓW – OPIEKUNÓW PRAWNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE RODZICA – OPIEKUNA PRAWNEGO

Archiwa