FILIA BUDZIWÓJ

O NAS

 

Rzeszowski Dom Kultury filia Budziwój funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2010 roku. W tym dniu Budziwój został kolejnym osiedlem miasta Rzeszowa i stał się jego integralną częścią, a działający na jego obszarze Dom Ludowy włączony został w struktury Rzeszowskiego Domu Kultury.

W Rzeszowskim Domu Kultury filia Budziwój odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działają grupy artystyczne, w tym Zespół Śpiewaczy Budziwojce. Organizowane są ponadto imprezy i wydarzenia kulturalne dla mieszkańców.